Помещение с въздействие на влага и топлина. Загрява се до 55оС посредством вградено отопление и устройство за генериране на пара. Често използвани материали са камък, керамика, стъкломозайка и др.
– Арома парна баня – в помещението се впръскват аромати.
– Калдариум – помещението е наситено с пара.
– Солна парна баня – в помещението се впръсква солен разтвор.

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИИ