Họ tên (*)

Email (*)

Điện thoại

Nội dung (*)

 Tôi đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của mình

map_03_2 (2)

Văn phòng – Sofia, Bulgaria
Địa chỉ: 73 “Cherni Vruh” Blvd.
Inquiries & consultations in English: +359 882 444 250
Điện thoại: +359 882 444 252, +359 882 444 280
Email: info@nola7.com
ThờI gian làm việc: 8:30 to 17:30 h (UTC+02:00)