turska-galeon-za-t
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ

▫Консултантски услуги в туристическата индустрия
▫Стратегия за развитие на туризма и създаване на конкурентни туристически продукти
▫Програми за стратегическо развитие на туризма на национално и регионално ниво
▫Глобални консултантски услуги в сферата на туризма
▫Клъстер стратегии в туристическата индустрия
▫Стратегия за подобряване на икономическата ефективност на туристическият комплекс
Оценка на енергийните и демографски ресурси
План за развитие на туристическата инфраструктура
Управление на процеса на внедряване на туристическата концепция на национално и регионално ниво
SWOT Анализ
Развитие на градската среда и урбанистично проектиране
Търсене и привличане на корпоративни инвеститори
Екологичен консултинг
Гарантиране на икономическата ефективност на създаваните концепции чрез обвързването с крайни           резултати от внедряването

HOSPITALITY AND WATER LEISURE CONSULTING

Concept for Resorts Development

Feasibility Studies

Business Planning

Process management of complex design

Project Management

Operational Audit

Pre-opening Consulting

Program Development

Medical Spa Planning and Development

Spa Management

INDIVIDUAL / SPA / WELLNESS / LEISURE PROJECT CONSULTING

SPA & Wellness Projects

Water Parks Projects

Pools Complex

Fountains Projects

Business Projects Development

Choosing Type of Water Attractions

SPA & Wellness Programs Development

Selection of Designers

Projects Complex Design

Design Process Management

Suppliers and Contractors Selection

Projects Implementation Management

Pre Opening Consulting

Operational Audit

SPECIALISED MARKETING AND FINANCIAL SERVISE

Market research

Competition analysis

Products & Services Positioning

Marketing and Sales Strategies

Key Performance Financial Indicators Development

Financial Forecasts

ROI Analysis

Cash flow analysis

Management and Personnel Requirements

turska-galeon-za-t
ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОИЗВОДСТВО ДОСТАВКА И МОНТАЖ

Инженеринг- Етапи от процеса на инженерното проектиране

 • Изследване
 • Изпълнимост
 • Концептуализация
 • Изисквания за проектиране
 • Предварителен проект за проектиране
 • Работен проект на проектиране
 • Планиране на производството и инструменти за проектиране
 • Производство
turska-galeon-za-t
AFTER SALES SERVICE

Feasibility & Business Plan

 • Research on the Market Environment
 • Competition
 • Products and Services Positioning
 • Marketing and Sales Strategy
 • Key Performance Financial Indicators Development
 • Financial Forecast
 • ROI Analysis
 • Cash flow Analysis
 • Management and Personnel Requirements

Оперативен Одит

 • Подробни доклади и препоръки за подобряване на СПА-то и неговото действие
 • Акцент върху производителността и удовлетворението на персонала, качеството и набора от умения за лидерство
 • Оценка на маркетингови планове, критерии за ефективно обслужване
 • Финансов одит, включително на продажбите на дребно, членства и услуги
 • Работа, инвентар и контрол на разходите
 • Пoдръжка на съоражения, нужди за капитал.
 • Обратна връзка от гости и предложения

Общ текст за консултинга