Екран за контрол на климатизация, вентилация, отопмление, влажност, осветление, ТВ, озвучаване.