JOBS-TEMPLATE 468x375px

Свободни позиции:

НОЛА 7 е професионална компания, утвърдила се на пазара като лидер в проектирането и изграждането на съоръжения за водно-развлекателния и туристически сектор. За 25 години натрупахме много опит в планиране и консултиране, проектиране и дизайн, изграждане и поддръжка на различни типове обекти.

Търсите ли перспективна реализация, а не просто някаква работа?

Имате ли творчески  и новаторски подход към работата? Искате ли да станете част от високо специализиран екип? Искате ли да да развиете своите компетенции и професионални умения?

Ако отговорите Ви на всички тези въпроси са ДА, това означава, че можете да станете   безценна част от нашия екип и ние ще се радваме да се запознаем с Вас.

ОПЕРАТИВЕН ЛОГИСТИК ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

-Отговаря за номенклатурата артикули във фирмата, свързана с доставчиците, които води и видовете артикули, за които отговаря;
-Задава въпроси, решава технически проблеми и служи за връзка на служители и клиенти извън фирмата с доставчиците, които води;
-Комуникира с доставчици, отговаря като водещ логистик за връчените му доставчици, договаряйки най-изгодните условия за фирмата, кратки срокове на доставка и при условие на минимално блокиране на средства;
-Променя стереотипите на работата на доставчиците, доколкото е възможно, за да се оптимизира комуникацията с тях;
-движи всички доставки от собствените доставчици, включително транспорти;
-отговаря за пълното, навременно и с всички необходими документи за останалите звена на фирмата въвеждане на номенклатурата на артикулите на своите доставчици, включително ценообразуване на каталожни и вътрешни цени;
-отговаря за наличието на сертификати и всички необходими документи за реализацията на продуктите от своите доставчици;
-следи наличностите, доставя и разпраща каталози на доставчици, както и отговаря за наличността във всички звена на всички такива необходими за осъществяване на клиентски продажби артикулите;
-контактува с търговските и други звена на фирмата с цел пряко свеждане на информация до тях;
-Следи минималните наличности на своите стокови артикули, прави заявки към своите доставчици и доставя нужните материали и оборудване за клиенти или за склад, според водените от него доставчици;
-Поръчва стоките „по поръчка“ на своите доставчици;
-Следи дефицитите по „своите“ продукти;
-Отговаря за ресурсното обезпечаване и поддържането на оптимални складови запаси от артикулите, за които отговаря;
-Изпълнява заявките за доставка и транспорт /международен/по своите или прехвърлени доставки;
-Предлага за утвърждаване на доставчици-партньори, които е намерил, поддържа информацията, контактите и най-важните им параметри в системата;
-Преговаря за постигане на най-изгодни търговски условия и условия на доставките, сведени от ръководител логистика;
-Предявява претенции при неспазване на договорните условия по доставките и отклоненията в качеството до доставка в склада или след това;
-Пряко контактува с външни фирми – доставчици, транспортни фирми;
-При запитване от други звена на фирмата или поставена задача от ръководството на отдела, прави рисърч на продукти и прави контакти и с други доставчици;
-Разработва нови доставчици след утвърждение, уговаря условия и изготвя договори за подпис;
-Отговаря за навременната и икономически ефективна доставка на необходимите стоки и материали и услуги, като създава необходимите предпоставки за максимална защита на икономическите интереси на компанията;
-Създава и поддържа библиотеки с файлове и документи в своята работа – например заявки за транспорт, за да се ползват дългосрочно и да се пести време;
-Отговаря за наличността, верността и законосъобразността на всички документи, изготвени в отдела – във файлов и хартиен вид, според приетата подредба и необходимост;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
-Техническо и/или икономическо образование;
-Компютърна грамотност;
-Професионален опит: мин. 3 год. опит на подобна позиция, в областта на
логистичното и ресурсното осигуряване или целеустременост и възможност за бързо учене;
-Бързина, точност, коректност, самоконтрол и търпение;
-Ангажираност с фирмените ценности и нужди, с необходимостта на случаите;
-Саморганизационни качества, подреденост, структурираност, решителност и предприемчивост, стремеж към точно и навременно изпълнение на задачите;
-Отлично владеене на писмен и говорим английски език, руски и/или немски като втори език е предимство.

ВЪЗМОЖНОСТИ:
Отлични възможности за професионална реализация и развитие в утвърдена компания с изградени стандарти и корпоративни ценности. Динамична и разнообразна работа, свързана с пътувания и интензивни контакти с клиенти. Мотивиращо възнаграждение, обвързано с резултатите.
Компанията предлага развиващ се финансов и социален статут в дългосрочен план.

Кандидатствай за позиция "Оперативен логистик външни доставчици"

Име

Прикачете автобиография

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
Прилага действащите административни политики и процедури Нола 7;
Участва в управлението на следните процеси: кореспонденция, регистри, заповеди, управление на договори, имущество и други;
Отговаря за поддържане на офис пространството и офис оборудването в изправност;
Отговаря за доставките на стоки и услуги;
Обработва входящата и изходяща кореспонденция и води регистри;
Организиара графиците за срещи и посрещане на гости  в офиса;
Провежда въвеждащо обучение на новоназначените служители за правилата на работа в офиса;

НЕОБХОДИМИ КОМПЕТЕНЦИИ:
Висше образование подходяща специалност
Умения за администриране и координация на процеси
Много добро владеене на английски  език – писмено и говоримо
Административна култура и опит в създаване на документация
Професионален опит в управление на административни процеси
Умения за работа в екип

НАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ:
Организираност, систематичност, креативност и диалогичност
Умения за работа в екип
Ангажиран към целите за развитие на компанията

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Работа в компания с утвърдено име и позиции в своя бранш
Много възможности  за професионално развитие
Приятна работна среда във ведър и отдаден екип
Въвеждащо обучение
Трудов договор с НОЛА 7 ООД

Ако позицията и компанията Ви харесват, кандидатствайте като попълните бланката:

Кандидатствай за позиция "Административен секретар"

Име

Прикачете автобиография

Кандидатурите Ви ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

ТЕХНИЧЕСКИ ОРГАНИЗАТОР

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
Прилага действащите административни политики и процедури Нола 7;
Участва в управлението на следните процеси: кореспонденция, регистри, заповеди, управление на договори, имущество и други;
Отговаря за поддържане на офис пространството и офис оборудването в изправност;
Отговаря за доставките на стоки и услуги;
Обработва входящата и изходяща кореспонденция и води регистри;
Организиара графиците за срещи и посрещане на гости  в офиса;
Провежда въвеждащо обучение на новоназначените служители за правилата на работа в офиса;

НЕОБХОДИМИ КОМПЕТЕНЦИИ:
Образование подходяща специалност
Умения за администриране и координация на процеси
Добро владеене на английски  език – писмено и говоримо
Опит в създаване на документация
Професионален опит в административни процеси
Умения за работа в екип

НАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ:
Организираност, систематичност, креативност и диалогичност
Умения за работа в екип
Ангажиран към целите за развитие на компанията

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Работа в компания с утвърдено име и позиции в своя бранш
Много възможности  за професионално развитие
Приятна работна среда във ведър и отдаден екип
Въвеждащо обучение
Трудов договор с НОЛА 7 ООД

Ако позицията и компанията Ви харесват, кандидатствайте като попълните:

Кандидатствай за позиция "Технически организатор"

Име

Прикачете автобиография

Кандидатурите Ви ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

СПЕЦИАЛИСТ ХИМИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Oтговаря за поддръжката на водата на наши обекти, както и доставя необходимите консумативи;
• Следи и съобщава за всички нередности и проблеми, които открива по обслужваните обекти; Почистване на басейни
• Третира на басейни;
• Анализираводата в басейните с подходящи тестери;
• Доставка на химикали;
• Механично почиства басейни и джакузита;
• Извършва продажби на артикули, с които фирмата оперира на пазара;

НЕОБХОДИМИ КОМПЕТЕНЦИИ:
• средно или висше образование в областта на Химията;
• сходен опит е предимство
• комуникативност, точност и прецизност;
• шофьорска книжка – задължително

НАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ:
• Организираност
• Умения за работа в екип
• Ангажиран към целите за развитие на компанията

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Работа в компания с утвърдено име и позиции в своя бранш
• Много възможности за професионално развитие
• Приятна работна среда във ведър и отдаден екип
• Въвеждащо обучение
• Трудов договор с НОЛА 7 ООД

Ако позицията и компанията Ви харесват, кандидатствайте като попълните бланката:

Кандидатствай за позиция "Специалист химическа поддръжка"

Име

Прикачете автобиография

Кандидатурите Ви ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

МОНТАЖНИК

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Разчита технически документация
Монтира и ремонтира инсталации, съоръжения и уредби
Контролира правилния режим на работа, състоянието и изправността, чистотата на съораженията, състоянието на защитните и сигналните средства
Премества и монтира монтажни детайли, извършва изчисления за монтажните операции
Пуска в експлоатация инсталации
Извършва всички видове ремонти

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Отлични възможности за професионално развитие
Приятна работна среда във ведър и отдаден екип
Качествено въвеждащо обучение
Tрудов договор с НОЛА 7 ООД

НЕОБХОДИМИ КОМПЕТЕНЦИИ:

Подходящо образование
Над 1 година опит ще се счита за предимство
Шофьорска книжка

НАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ:

Готовност за пътувания в страната и чужбина
Организираност, систематичност, креативност и диалогичност
Лидерски качества и умения за работа в екип
Много добра компютърна грамотност
Позитивно лоялно отношение към клиенти, партньори, колеги
Ангажираност към целите за развитие на компанията

Aко позицията и компанията Ви харесват, кандидатствайте като попълните бланката:

Кандидатствай за позиция "Монтажник"

Име

Прикачете автобиография

Кандидатурите Ви ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

БИЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ МЕНИДЖЪР

Основни задължения

 • Развива и надгражда фирмената стратегия за бизнес развитие и овладяване на нови пазари, като я адаптира непрекъснато към пазарните реалности.
 • Развива съществуващите междуфирмени и международни партньорства и създава мрежа от нови такива.
 • Координира, систематизира и комуникира ежедневната дейност и работа на международна мрежа от партньори и ключови контрагенти.
 • Участва в развитието на маркетинг стратегията на компанията.
 • Координира създаването на фирмен презентационен онлайн контент за нуждите на бизнес развитието.
 • Съставя регулярни отчети за текущото състояние и прогнозни анализи за очакваното развитие в своята област.
 • Планира бюджетни рамки на разходите за дейността.
 • Отговаря за реализацията на фирмените цели в своята област.

Компетенции и лични качества

 • Отлично владене на Английски език и поне още един чужд език.
 • Отлични комуникационни и презентационни умения.
 • Стратегическо мислене, умения за планиране.
 • Ориентация към постигане на резултати.
 • Поне едно висше образование в област икономика или свързано с нея.
 • Минимум 2 години опит на подходяща длъжност.
 • Креативност и медиаторски умения в разрешаване на проблемни ситуации.
 • Умения за работа в корпоративна среда, самомотивация.
 • Ангажираност с целите и ценностите на компанията.
 • Ориентация към дългосрочно, устойчиво развитие в рамките на компанията.

Предлагаме:

 • Изключително професионално предизвикателство.
 • Работа в развиваща среда в развиваща се компания.
 • Работа в екип и в компания с иновативна нагласа и европейски лидер в своята област.
 • Кариерно развитие и финансова перспектива без аналог.
 • Дългосрочни перспективи за личностно и професионално усъвършенстване.
 • Компесационен пакет тясно обвързан с резултатите

Ако позицията и компанията Ви харесват, кандидатствайте като попълните бланката:

Кандидатствай за позиция "Бизнес Девелопмент Мениджър"

Име

Прикачете автобиография

Кандидатурите Ви ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.