КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ

▫Консултантски услуги в туристическата индустрия
▫Стратегия за развитие на туризма и създаване на конкурентни туристически продукти
▫Програми за стратегическо развитие на туризма на национално и регионално ниво
▫Глобални консултантски услуги в сферата на туризма
▫Клъстер стратегии в туристическата индустрия
▫Стратегия за подобряване на икономическата ефективност на туристическият комплекс
▫Оценка на енергийните и демографски ресурси
План за развитие на туристическата инфраструктура
▫Управление на процеса на внедряване на туристическата концепция на национално и регионално ниво
▫SWOT Анализ
▫Развитие на градската среда и урбанистично проектиране
▫Търсене и привличане на корпоративни инвеститори
▫Екологичен консултинг
▫Гарантиране на икономическата ефективност на създаваните концепции чрез обвързването с крайни резултати от внедряването

КОНСУЛТИРАНЕ ВЪВ ВОДНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИЯТ И ТУРИСТИЧЕСКИ СЕКТОР

▫Развитие на концепции за водно-развлекателния сектор
▫Меди СПА – планиране и разработка
▫Бизнес планове и технико-икономическа обосновка
▫Управление на проекти
▫Управление на процеси при комплексни дизайни
▫Стратегия за подобряване на икономическата ефективност на туристическият комплекс
▫Развитие на програми за отдих и туризъм
Консултиране при подготовката за експлоатация
▫Управление на СПА-то
▫Функционален одит

КОНСУЛТИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ / СПА / УЕЛНЕС ПРОЕКТИ

СПА & Уелнес проекти
▫Аква паркове
▫Басейни комплекси
▫Фонтани
▫Развитие на инвестиционни проекти
▫Дизайн на СПА & Уелнес терапии / програми
▫Избор на водни атракциони
▫Избор на дизайнери
▫Избор на доставчици и изпълнители
▫Дизайн на комплексни проекти
▫Дизайн на управление на процеси
▫Управление на изпълнението на проекти
▫Консултиране при подготовката за експлоатация
▫Функционално одитиране

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАРКЕТИНГ И ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

Обследване на пазара
▫Анализ на конкуренцията
▫Продуктово позициониране и услуги
▫Стратегии за маркетинга и продажбите
▫Съставяне на основни финансови показатели
▫Финансово прогнозиране
▫Анализ за възвръщаемостта
▫Анализ на паричните потоци
▫Управление и критерии за персонала
ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА И МОНТАЖ

ИНЖЕНЕРИНГ - ЕТАПИ ОТ ПРОЦЕСА НА ИНЖЕНЕРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Изследване
▫Изпълнимост
▫Концептуализация
▫Изисквания за проектиране
▫Предварителен проект за проектиране
▫Работен проект на проектиране
▫Планиране на производството и инструменти за проектиране
▫Производство
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН

Изследване на пазара
▫Конкуренти
▫Продуктово позициониране и услуги
▫Стратегия за продажби и маркетинг
▫Разработка на основни финансови индикатори
▫Прогнозиране
▫Анализ на възвръщаемостта
▫Анализ на потока на парите
▫Създаване на изискавания за персонал и управление

ФУНКЦИОНАЛЕН ОДИТ

Подробни доклади и препоръки за подобряване на СПА-то и неговото действие
▫Акцент върху производителността и удовлетворението на персонала, качеството и набора от умения за лидерство
▫Оценка на маркетингови планове, критерии за ефективно обслужване
▫Финансов одит, включително на продажбите на дребно, членства и услуги
▫Работа, инвентар и контрол на разходите
▫Пoдръжка на съоражения, нужди за капитал.
▫Обратна връзка от гости и предложения