Помещение с въздействие на влага и топлина. Загрява се до 55оС посредством вградено отопление и устройство за генериране на пара. Често използвани материали са камък, керамика, стъкломозайка и др.
Арома парна баня – в помещението се впръскват аромати.
Калдариум – помещението е наситено с пара.
Солна парна баня – в помещението се впръсква солен разтвор.

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИИ