Комплекс от помещения с различни функции, познати ни от римската античност.  Състои се от зони с водни и парни процедури, и зони за релакс, обединени в едно цяло. В оригиналния си вид термите се отопляват чрез специална система от въздуховоди с топъл въздух.

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИИ