Помещение за въздействие чрез вдишване на частици, наподобяващо условията в солните пещери. Създава се специфичен микроклимат с температура 20-24оС.  Декорация от солни кристали заедно със система за разпръскване на солни частици във въздуха. Процедурата има превантивен и лечебен ефект върху организма.

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИИ