Автентичният хамам представлява комплекс от помещения с въздействие на топлина и пара, постигнати посредством класическото загряване на стени, подове и пейки с топъл въздух. Състои се от централно помещение с голям масажен плот и зони с места за напарване,  обливане с вода и зони за подготвителни процедури. Класическата облицовка е мрамор. Масажът с пяна е емблематична част от изживяването в турската баня.

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИИ