طراحی آبدرمانی و مراکز سلامت، بهداشت و استحمام درمانی ( ریلکسیشن و تمدد اعصاب – SPA)

طراحی معماری
تخصیص فضاهای متفاوت
انتخاب تجهیزات
انتخاب روشهای درمان
تکنولوژی
طراحی داخلی و خارجی

مشاوره در مجتمع های آبدرمانی و مراکز سلامت، بهداشت و استحمام درمانی ( ریلکسیشن و تمدد اعصاب – SPA)

بررسی روش های درمان طبیعی
بررسی پتانسیل آب معدنی
توسعه مفهوم آبدرمانی
مطالعات اقتصادی

انواع آبدرمانی و مراکز سلامت، بهداشت و استحمام درمانی ( ریلکسیشن و تمدد اعصاب – SPA)

مراکز ضد پیری
مراکز توانبخشی
مراکز زیبایی طبی
مراکز پیشگیری از بیماری ها
مراکز توانبخشی ورزشی

 

مجتمع های آبدرمانی و مراکز سلامت، بهداشت و استحمام درمانی ( ریلکسیشن و تمدد اعصاب – SPA) توسط NOLA7 به عنوان بخشی از رشد سریع توریسم سلامت ، و امروزه آبدرمانی ها در لیست تقاضای مهم مشتریان قرار گرفته است. به لحاظ اینکه در کشوری قرار گرفتیم که آب معدنی به وفور دارد و کشور بلغارستان بعنوان سومین کشور اروپایی در این خصوص مطرح است و مقصد خیلی از مسافران میباشد. و به جهت اینکه شرکت NOLA7 نقش مهمی در این رشد و توسعه فوق العاده این بخش داشته و دارد به خود افتخار می کند. با دارا بودن تیم متخصصین زمین شناس، پزشکان، شیمیدان ها و غیره ما قادر به ارائه طیف گسترده ای از خدمات در پروژه های آبدرمانی شما در زیر یک سقف هستیم.
یک پروژه موفق آبدرمانی بستگی به عوامل طبیعی محیطی دارد که ما میتوانیم با بررسی عوامل طبیعی (آب گرم معدنی) بعنوان طرح مفهومی اصلی، استراحتگاه شما عنوان کرده و در نهایت یک پروژه یک پارچه کلید تحویل داشته باشیم.