خدمات مشاوره در صنعت توریسم و گردشگری

خدمات مشاوره در صنعت توریسم و گردشگری

▫خدمات مشاوره در حوزه توریسم و گردشگری جهانی
▫ارزیابی منابع انرژی و جمعیت
▫برنامه ریزی برای افزایش زیر ساخت های گردشگری
▫جستجو و جذب سرمایه گذاران تجاری
▫مشاور زیست محیطی پایدار
▫برنامه های منطقه ای و ملی برای توسعه استراتژیک
▫مدیریت فرآیند هنگام اجرای استرانژی در سطح ملی و منطقه ای
▫طراحی شهری و برنامه ریزی مفهومی شهری
▫استراتژی های خوشه ای در صنعت گردشگری
▫ایجاد پروژه های گردشگری رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی توسعه گردشگری
▫بهبود استراتژی برای اقتصاد موثر در مجتمع های گردشگری
▫تضمین اثربخشی اقتصادی و برنامه ریزی طرحهای مفهومی با تمرکز بر نتیجه نهایی.
▫سیستم آنالیز SWOT (نقطات قوت و ضعف، موقعیتها و تهدیدها)

مشاوره میهمانپذیرها و پروژه های مفرح آبی

▫ایده پردازی پروژه های مفرح آبی
▫طراحی و توسعه مراکز سلامت، بهداشت و استحمام درمانی ( ریلکسیشن و تمدد اعصاب – SPA)
▫مطالعات اقتصادی و طرح کسب و کار
▫مدیریت پروژه
▫مدیریت پروسه طراحهای پیچیده
▫توسعه برنامه های تفریحی مفرح
▫پیش مشاوره
▫مدیریت مراکز سلامت، بهداشت و استحمام درمانی ( ریلکسیشن و تمدد اعصاب – SPA)
▫ارزیابی عملیاتی

مشاوره های اختصاصی در خصوص مراکز سلامت، بهداشت و استحمام درمانی ( ریلکسیشن و تمدد اعصاب - SPA)، آبدرمانی و مجتمع های تفریحی

▫مراکز سلامت، بهداشت و استحمام درمانی ( ریلکسیشن و تمدد اعصاب – SPA)
▫پارکهای آبی
▫سیستم استخرهای مجموعه های ورزشی آبی
▫آبنماهای انمیشن و موزیکال
▫توسعه پروژه های سرمایه گذاری
▫طراحی مراکز سلامت، بهداشت و استحمام درمانی ( ریلکسیشن و تمدد اعصاب – SPA) و برنامه های آبدرمانی های طبی
▫انتخاب جذبه های آبی
▫انتخاب طراحان
▫انتخاب تأمین کنندگان مصالح و محصولات و پیمانکاران
▫طراحی پروژه های مجموعه های ورزشی آبی
▫طراحی مدیریت فرآیند
▫مشاوره قبل ازعملی کردن پروژه ها
▫ارزیابی عملکردی

خدمات تخصصی بازاریابی و اقتصادی

▫تحقیقات بازار
▫آنالیز رقبا
▫موقعیت سنجی محصولات و خدمات
▫استراتژهای بازاریابی و فروش
▫توسعه شاخص های کلیدی عملکرد مالی
▫پیش بینی های مالی
▫آنالیز برگشت سرمایه
▫آنالیز گردش نقدینگی
▫ارزیابی قابلیت های مدیریت و پرسنل

مهندسی و تولید

مراحل و پروسه طراحی مهندسی

▫مطالعات
▫قابلیت اجرا
▫مفهوم سازی
▫الزامات طرح
▫طراحی اولیه
▫طراحی فنی پروژه
▫برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی طراحی ابزار و لوازم
خدمات بعد از فروش

اقتصادی بودن پروژه و برنامه کسب و کار

تحقیق در محیط بازار
▫رقبا
▫موقعیت سنجی محصولات و خدمات
▫استراتژی بازاریابی و فروش
▫توسعه شاخص های کلیدی عملکرد مالی
▫پیش بینی مالی
▫آنالیز برگشت سرمایه
▫آنالیز جریان نقدینگی
▫الزامات مدیریت و پرسنل

ارزیابی عملکرد

گزارش های دقیق و پیشنهادات برای بهبود مدیریت مراکز سلامت، بهداشت و استحمام درمانی ( ریلکسیشن و تمدد اعصاب – SPA)
▫تاکید بر بهره وری، رضایتمندی کارکنان و مهارتهای مدیریتی آنها
▫ارزیابی برنامه های بازاریابی و استراتژی ها و معیارهای اثربخشی خدمات
▫ممیزی مالی شامل فروش های خرد، عضویت و سایر خدمات
▫عملکرد و کنترل موجودی و هزینه ها
▫تعمیر و نگهداری امکانات و نیازهای مالی آنها
▫ارزیابی بازخورد کاربران