آدرس:

دفتر مرکزی شرکت نولا7

73 بلوار چیرنی وریح، پلاک 1407 ، صوفیا، بلغارستان

نمایندگی انحصاری در ایران

دکتر محسن شیخ نوه سی

09141154862

navassi@nola7.com

ما میتوانیم خدمات و محصولات خود را در هر کجای دنیا و در هر جا که شما بخواهید ارائه دهیم. لطفا فرم زیر را جهت ارتباط تکمیل کنید و یا تلفنی با ما تماس بگیرید.

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

شماره تلفن

پیام شما:

من رضایتم را برای پردازش داده های شخصی اعلان میکنم