طراحی استخرهای شنا

طراحی معماری
تخصیص فضاها (زون بندی)
انتخاب تجهیزات
انتخاب جذبه ها
تکنولوژی
طراحی داخلی و خارجی
تصفیه آب

مشاوره در خصوص استخرهای شنا

مشاوره تکنولوژی تصفیه آب
مشاوره ایمنی استخرها
مشاوره تکنولوژی تهیه آب شیرین
مشاوره مدیریت و اتوماسیون استخرها

انواع استخرها

استخرهای شنا
استخرهای تفریحی
استخرهای درمانی
استخرهای تناسب اندام
استخرهای پای سرسره های آبی
استخرهای توانبخشی
استخرهای ماساژ هوا
استخرهای پرش در آب
استخرهای زیست محیطی
استخرهای موج سواری
استخرهای ورزشی
استخرهای موج
استخرهای خانواده
استخرهای بدون انتها
استخرهای کوچک
استخرها برای جانوران و گیاهان
استخرهای رودخانه ای آرام

استخرهای- شنا NOLA7

 

جذبه های تفریحی آبی به ویژه انواع استخرهای شنا با اهداف خاص و با محوریت موفقیت سرمایه گذاری برای استراحتگاه ها و یا هتل ها، طراحی و اجرا می شوند.
اگر هدف شما بعنوان یکی از بهترین ها در پروژه توریستی- تفریحی مطرح بودن است، مشتریان شما انتطار دارند که مجموعه شما از جذبه آبی خوبی برخوردار باشد. یکی از قابلیت های مهم ما در NOLA7 برخورداری از یک تیم حرفه ای برای طراحی قسمتهای آبی پروژه هاست، جایی که تمامی امکانات به درستی بعنوان یک مجموعه باشند. با این اوصاف شما هر نوع مجتمعی که در نظر داشته باشید، مجتمع استخر ورزشی و یا محیط آبی تفریحی، ما افتخار میکنیم که تخصص خود را به صورت دید کلی از تمامی مراحل پروژه شما در اختیارتان قرار دهیم.