طراحی آبنماها و جلوه های آبی

تکنولوژی
تصفیه آب
طراحی رقص آب
طراحی معماری
طراحی مجسمه و اجسام
انتخاب تجهیزات
انتخاب جلوه های نور
انتخاب جلوه های موسیقی
طراحی داخلی و خارجی

مشاوره آبنماها

توسعه طرح مفهومی
توسعه مفهومی جذبه های آبی
توسعه مدیریت مفهومی آبنماها

انواع آبنماها و جلوه های آبی

باغ سنگی
آبنمای خشک
آینه های آبی
پرده های آبی
آبشارها
آبنماهای سه بعدی انیمیشن و موزیکال
آبنماهای پرشی
موزیکال- آبنماهای آوازخوان

آبنماها- NOLA7

 

امروزه آبنماها و آبشارها بعنوان بخشی از محوطه معماری و یا مناطق تفریحی، بسیار محبوب و موردپسند مردم هستند و حتی به لحاظ عملکرد و تکنولوژی بسیار پیچیده اند. این المان ها بتدریج جایگاه ویژه ای در طراحی و زیباسازی شهری پیدا کرده و نمایش زیبای آبی انیمیشن و موزیکال را در معرض دید می گذارند. ما در NOLA7 متخصصین طراحی و اجرای چنین پروژه هایی هستیم و مفتخریم که تمامی نیازهای شما هر چند پیچیده و پیش رفته در این زمینه را تأمین کنیم.