طراحی پارکهای آبی

طراحی معماری
تخصیص فضاهای مختلف (زون بندی)
انتخاب تجهیزات
انتخاب جذبه ها
تکنولوژی
طراحی داخلی و خارجی
تکنولوژی تصفیه آب

مشاوره در خصوص پارکهای آبی

مطالعات مقدماتی
مطالعات اقتصادی
توسعه طرح و ایده مفهومی
سیستم ایمنی کاربران

انواع پارکهای آبی

پارک آبی داخل سالن
پارک آبی روباز

پارکهای آبی NOLA7

 

صنعت تفریحی و مفرح آبی که پارکهای آّبی نیز شامل آن میباشد، که امروزه شاهد رشد سریع جهانی آن می باشیم. پارکهای آبی جزئی از تقریبا تمامی پروژه های جلب توریست و گردشگر است. زیرا که قابلیت جذب طیف گسترده ای از مردم را دارد و همزمان بخش اعظم منبع درآمد یک مجتمع توریستی را شامل میشود.
الزامات محیط رقابتی و ایجاد هر چه بیشتر پارکهای آبی بزرگ و مجهز، سوالات زیادی در ذهن طراحان و گردانندگان پارکهای آبی در خصوص ایمنی عملکرد بوجود می آورد. در واقع چالش اصلی در پارکهای آبی مطمئن بودن از ایمنی بازدیدکنندگان چنین مجتمع-هایی است.
NOLA7 مفتخر به توان ارائه سیستم ایمنی سه مرحله ای به مشتریان خود می باشد که کنترل تمامی جوانب ایمنی طرح و اجرا را دربردارد. با مطرح کردن این مو.ضوع، بدون تردید ما ایمنی مجتمع های پارک آبی را تضمین میکنیم، زیرا که اقدامات بجا و درست را در تمامی مراحل و فازهای مختلف طراحی و اجرا بکار میگیریم.
در خصوص طراحی و اجرای پارک آبی شما، NOLA7 با ساخت بیش از دوازده پارک آبی در سالهای اخیر، بعنوان بهترین گزینه عمل خواهد کرد، زیرا که با دید جامع و بر اساس کلید تحویل با پروژه ها برخورد می کند.