علاوه بر درمان ها با درجه حرارت متوسط و بالا، درمان های کم دما نیز باید در مراکز سلامت، بهداشت و استحمام درمانی ( ریلکسیشن و تمدد اعصاب – SPA) وجود داشته باشد که جزء غیرقابل تفکیک و جایگزین در این مراکز میباشد. چرا که کارکرد آن بدین صورت است که پس از قرار گرفتن در معرض دمای بالا کنتراست حرارتی بدن را فراهم می کند. ترکیب درمان های حرارت بالا و حرارت کم، گردش خون را افزایش داده و در ضمن سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. برای اینکار در طول درمان از آب سرد، یخ و برف استفاده میشود.
– استخر شوک و یا سطل آب شوک – استخر آب سرد که فرد به آرامی در آن فرو میرود و مدت زمان کوتاهی در آن میماند.
سطل آب شوک – سطل پر از آب سرد که به یک دفعه روی بدن ریخته میشود.
چشمه یخ – کاسه ای پر از یخ به روی بدن مالیده میشود.
اتاق یخ و برف – اتاق خشک و خنک برای خنک کردن سریع بدن.
دوش کنتراست – دوش های اتوماتیک که آب گرم و سرد آن به صورت متناوب تغییر می کند.

تجسم

نمونه های کاری