یک منطقه خنثی که جزو یک مرکز سلامت، بهداشت و استحمام درمانی ( ریلکسیشن و تمدد اعصاب – SPA) میباشد. محلی برای استراحت در بین مراحل مختلف درمان، با نور و موسیقی ملایم برای بازیابی تعادل بدن. اتاقهای استراحت میتواند با طرحهای مختلف و عملکرد المان های متفاوت باشد.

تجسم

نمونه های کاری