شامل یک اتاق مرکزی و اصلی با دما و رطوبت بالا و در جوار آن مناطق خنک و استراحت وجود دارد. طرح اصلی این حمام، ساختمانی مجزا و با سبک معماری سنتی روسی ساخته شده و محیط توسط یک اجاق چوبی و یا الکتریکی گرم میشود.

تجسم

نمونه های کاری