این اتاقها برای درمان های حرارتی در دمای مختلف و رطوبت کم هستند. سوناهای کلاسیک از چوب ساخته شده و گرمای آن توسط اجاق هیزوم سوز و یا اجاق برقی و یا مادون قرمز تأمین میشود.
یک سونای فنلاندی با حرارت بالا بین °80 الی °110 درجه سانتیگراد میباشد.
سونای معطر – سونا با دمای °40 الی °60 درجه سانتیگراد میباشد که از عصاره و روغن های گیاهان معطر در آن استفاده میشود.
سونای گیاهی با خواص دارویی – سونا با دمای °40 الی °60 درجه سانتیگراد است که در آن از گیاهان با خواص دارویی و یونجه و کاه استفاده میشود.
سونای مادون قرمز – اتاقی که با اشعه مادون قرمز گرم میشود.
سونای ساناریوم –  سونای با دمای °40 الی °50 درجه سانتیگراد که با بالا بردن رطوبت اتاق و دمای کم یک تجربه آرامش ایده آل را خلق میکند.
سونای رنگی –  اتاقی با دمای °40 الی °60 سانتیگراد با اثرات تغییر رنگ. برای تحقق ساخت سوناهای مختلف بالا، میتوان به غیر از چوب از مصالح دیگر مثل سرامیک و سنگ و غیره نیز استفاده کرد.

تجسم

نمونه های کاری