بخش طبیعی از تجربه کلی مراکز سلامت، بهداشت و استحمام درمانی ( ریلکسیشن و تمدد اعصاب – SPA)، درمان با استفاده از آب در اشکال مختلف میباشد. آنها قبل و بعد از درمانها توسط گرما، بدن را احیا میکنند. که از طریق امکانات آبی مختلف انجام میگیرد.
وا ن های هیدروماساژ – استفاده از ماساژ درمانی داخل آب با هوای فشرده.
وان پاها  – آب ولرم و نمک و گیاهان معطر که پاها در آن استراحت می کنند.
کنیپ (knepp) – استخرهایی که به صورت متناوب آب آنها بصورت اتوماتیک سرد و گرم میشود.
دوش های هیجان – فواره های آب در فرم و شکل های متفاوت (بصورت قطره، اسپری و ذرات ریز) با ترکیب نور.

تجسم

نمونه های کاری