Aerosolotherapy – tác dụng điều trị trên hệ hô hấp và toàn bộ cơ thể, bằng cách hít các vi hạt chữa bệnh, muối, các dung dịch thuốc dưới dạng bình xịt.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN