Một hồ bơi thiết than được thiết kế đặc biệt có chứa một loạt hiệu ứng xoái nước khác nhau, được sử dụng trong một trình tự nhất định, gần với hiệu ứng chữa bệnh. Kiểm soát chính xác thành phần và nhiệt độ của nước tạo sự thoải mái nước cho khách.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN