Hồ bơi chuyên dụng, được thiết kế để thực hiện các quy trình điều trị  bằng nước dưới sự kiểm soát y tế tại các trung tâm điều trị bằng nước khoáng và bệnh viện. Họ rất thích hợp cho những bệnh nhân bị rối loạn chức năng vận động loại khác nhau.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN