Nếu bạn là chủ của hơn 4 trung tâm SPA và có kế hoạch mở hơn 2 SPA trong hai năm tới, NOLA7 là đối tác hoàn hảo của bạn để tạo thương hiệu riêng và hỗ trợ trong việc quản lý SPA của bạn, kiểm toán chức năng và bảo dưỡng kỹ thuật SPA mang thương hiệu của bạn. Trong trường hợp cần thiết, SPA hiện tại có thể được đổi tên để làm theo  thương hiệu và chiến lược tiếp thị mới. NOLA7 sẽ xem xét và đề xuất một cách tiếp cận toàn diện đối với cách tổ chức  và hoạt động của trung tâm SPA của bạn.

CHUYỂN NHƯỢNG

Bạn có cơ hội để hỏi về bảy thương hiệu SPA và trung tâm chăm sóc sức khỏe của NOLA7 đã được tạo ra vào năm 2016 cũng như các chi tiết về quyền lưu hành họ. Nếu bạn quyết định chọn một SPA mang nhãn hiệu của NOLA7, bạn nên cung cấp cho chúng tôi thông tin ban đầu về các dự án của bạn như kích thước của địa điểm bạn muốn biến thành một SPA hiện đại và sang trọng, cho dù đó là một phần của khách sạn, tổ hợp thương mại hoặc trung tâm y tế, cũng như về các nhóm có mục đích mà bạn đã nhắm mục tiêu đó. Cả bảy thương hiệu SPA và trung tâm chăm sóc sức khỏe của NOLA7 đều dành riêng cho một chủ đề đặc biệt và nhấn mạnh một quy trình hoặc kinh nghiệm nào đấy.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về chương trình nhượng quyền NOLA7 của chúng tôi.

[contact-form-7 id=”2162″ title=”Contact Us”]