DỊCH VỤ TƯ VẤN

DỊCH VỤ TƯ VẤN TRONG CÔNG NGHIỆP DU LỊCH

▫Các dịch vụ tư vấn trong ngành du lịch
▫Chiến lược phát triển du lịch và tạo ra các sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh
▫Các chương trình phát triển chiến lược du lịch ở cấp quốc gia và khu vực
▫Dịch vụ tư vấn toàn cầu trong lĩnh vực du lịch
▫Chiến lược cụm trong ngành du lịch
▫Chiến lược nâng cao hiệu quả kinh tế của khu du lịch
▫Đánh giá nguồn năng lượng và nhân khẩu học
▫Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng du lịch
▫Quản lý quá trình triển khai khái niệm du lịch ở cấp quốc gia và cấp vùng
▫Phân tích SWOT
▫Phát triển đô thị và quy hoạch đô thị
▫Tìm kiếm và thu hút các nhà đầu tư doanh nghiệp
▫Tư vấn môi trường
▫Đảm bảo hiệu quả kinh tế của các khái niệm được tạo ra theo cách liên kết với kết quả cuối cùng của việc thực hiện.

TƯ VẤN TRONG LĨNH VỰC GIẢI TRÍ NƯỚC VÀ DU LỊCH

▫Phát triển các khái niệm cho ngành giải trí nước
▫Medi SPA – quy hoạch và khai thác
▫Kế hoạch kinh doanh và biện minh kinh tế – kỹ thuật
▫Quản lý dự án
▫Quản lý quy trình thiết kế tổng hợp
▫Chiến lược nâng cao hiệu quả kinh tế của khu du lịch
▫Phát triển các chương trình giải trí và du lịch
▫Tư vấn chuẩn bị vận hành
▫Quản lý hoạt động SPA
▫Kiểm toán chức năng

TƯ VẤN CÁC DỰ ÁN ĐỐI TƯỢNG/ SPA / CHĂM SÓC SỨC KHỎE

▫Các dự án về SPA & Chăm sóc sức khoẻ
▫Công viên nước
▫Khu tổng hợp bể bơi
▫Đài phun nước
▫Phát triển các dự án đầu tư
▫Cách thiết kế SPA & Liệu pháp để chăm sóc sức khoẻ/các chương trình
▫Lựa chọn các điểm giải trí nước
▫Lựa chọn nhà thiết kế
▫Lựa chọn nhà cung cấp và nhà thầu
▫Thiết kế các dự án tổng hợp
▫Thiết kế quản lý quy trình
▫Quản lý thực hiện dự án
▫Tư vấn chuẩn bị vận hành
▫Kiểm toán chức năng

DỊCH VỤ TIẾP THỊ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

▫Nghiên cứu thị trường
▫Phân tích cạnh tranh
▫Lắp đặt sản phẩm và dịch vụ
▫Chiến lược tiếp thị và bán hàng
▫Đặt các chỉ tiêu tài chính cơ bản
▫Dự báo tài chính
▫Phân tích việc hoàn lại
▫Phân tích lưu chuyển tiền tệ
▫Quản lý và tiêu chí đối với nhân viên
KỸ THUẬT – SẢN XUẤT, CUNG CẤP VÀ LẮP RÁP

KỸ THUẬT - CÁC GIAI ĐOẠN QUẢ TRÌNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT

▫Nghiên cứu
▫Khả năng thực hiện
▫Khái niệm hoá
▫Yêu cầu về thiết kế
▫Dự án sơ bộ cho thiết kế
▫Dự án thi công của thiết kế
▫Lập kế hoạch sản xuất và các công cụ thiết kế
▫Sản xuất
DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH THEO TỪNG GIAI ĐOẠN

▫Nghiên cứu thị trường
▫Đối thủ cạnh tranh
▫Định vị sản phẩm và dịch vụ
▫Chiến lược bán hàng và tiếp thị
▫Đặt các chỉ số tài chính cơ bản
▫Dự báo
▫Phân tích hoàn lại
▫Phân tích lưu chuyển tiền tệ
▫Tạo ra các yêu cầu về nhân sự và quản lý

KIỂM TOÁN CHỨC NĂNG

▫Báo cáo chi tiết và khuyến nghị để cải thiện SPA và tác dụng của nó
▫Tập trung vào năng suất và sự hài lòng của nhân viên, chất lượng và kỹ năng lãnh đạo
▫Đánh giá các kế hoạch tiếp thị, tiêu chí để phục vụ hiệu quả
▫Kiểm toán tài chính, kể cả doanh số bán lẻ, các thành viên và các dịch vụ
▫Làm việc, kiểm kê và kiểm soát chi phí
▫Bảo dưỡng thiết bị, nhu cầu vốn
▫Phản hồi từ khách hàng và đề xuất