Một quần thể các phòng với nhưỡng thể thức bùn đặc trưng, nước, điều trị hương liệu, thể thức thư giãn. Điển hình là sử dụng bùn chữa bệnh với chiết xuất thảo dược cho mục đích chữa bệnh.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN