Ngành liệu phap thủy sinh là một phần cơ bản của trung tâm liệu pháp tắm ngâm. Phần “Thủy liệu pháp” sử dụng sức mạnh chữa bệnh của nước khoáng để tác động đến các trạng thái bệnh tật khác nhau hoặc phục hồi chức năng cơ thể.

Liệu pháp thủy sinh hiện đại là một tổ hợp phức tạp của những thể thưc cá nhân và tập thể thủy liệu pháp sử dụng sự phong phú và sức mạnh của nước khoáng dưới mọi hình thức.
Thể thức liệu phap thủy sinh sử dụng nước ở bên trong theo cách uống, súc miệng, rửa v.v… Thủ tục thủy lợi, liệu pháp hydrocolon, rửa đường ruột.
Thể thức liệu phap thủy sinh sử dụng nước khoáng  ở bên ngoài bằng cách xử lý cơ thể trong các bồn tắm đặc biệt, vòi hoa sen và bể trị liệu..
Chúng có thể là bồn tắm chuyên dụng để điều trị, bồn tắm sử dụng các loại khí khác nhau cho mục đích chữa bệnh – cac bon dioxyt, dihydro sunfua, bồn ngọc trai, bồn tắm Haufe, bồn tắm tiếp xúc, bồn tắm aerobic, hồ trị liệu và điều trị liệu pháp, phòng tắm có vòi hoa sen với chức năng chữa bệnh khác nhau, vòi hoa sen Sharko, vòi hoa sen  Vichy v.v….

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN