THIẾT KẾ CÁC CÔNG VIÊN NƯỚC

Thiết kế kiến trúc
Phân vùng
Lựa chọn thiết bị
Lựa chọn hoạt động vui chơi
Công nghệ
Thiết kế nội và ngoại thất
Xử lý nước

TƯ VẤN VỀ CÔNG VIÊN NƯỚC

Nghiên cứu trước khi lập dự án
Lập một khái niệm
Tính khả thi về kinh tế
Hệ thống an toàn và an ninh

CÁC LOẠI CÔNG VIÊN NƯỚC

Công viên nước ở ngoài trời
Công viên nước trong nhà

CÁC CÔNG VIÊN CỦA NOLA7

Ngành công nghiệp giải trí nước, bao gồm cả các công viên nước, đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới. Công viên nước là một phần không thể tách rời của hầu hết các dự án du lịch mới vì khả năng thu hút và giữ được sự quan tâm của các nhóm du khách lớn, đồng thời tạo ra một phần đáng kể thu nhập của khu nghỉ mát. Môi trường cạnh tranh đòi hỏi sự xuất hiện của các công viên nước ngày càng lớn và ngày càng trở nên khốc liệt và điều này càng đặt ra nhiều thách thức cho các nhà thiết kế và nhà điều khiển về sự an toàn của khách. Trên thực tế, ngày nay để đảm bảo sự an toàn của khách tham quan đến những điểm giải trí cực đoan là thách thức lớn nhất trong ngành này. NOLA7 tự hào cung cấp cho khách hàng của mình một hệ thống an toàn ba bước duy nhất, cũng như kiểm soát độc lập và kiểm toán toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Điều này đảm bảo mức an toàn kiên quyết trong việc xử dụng thiết bị cuối cùng thông qua các biện pháp khắc phục có hệ thống trong quá trình thiết kế và xây dựng. Về thiết kế thực tế và việc thực hiện công viên nước, NOLA 7 với hơn 12 công việc triển khai trong những năm gần đây là đối tác phù hợp nhất để tiếp cận tích hợp toàn diện và giải pháp „turn key“.