Các thể thức chữa bệnh phục hồi bằng cách sử dụng hoạt động vận động hoặc các tác động vật lý bên ngoài trên cơ như là một yếu tố phục hồi chức năng chính.
Liệu pháp vận động chủ động và thụ động – điều trị các biểu hiện khác nhau của thiếu hụt động cơ. Các liệu pháp đặc trưng: liệu pháp phản xạ và đình chỉ, liệu pháp cơ học, dưới nước, trị liệu kinesis và mở rộng.
Mát-xa chữa bệnh – trị liệu cá nhân áp dụng các hiệu ứng thể chất cục bộ: dự phòng, làm mới, làm sạch bạch huyết và mát-xa chuyên biệt.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN