Nó là những phòng để thực hiện các thể thức với nhiệt độ thấp có chức năng thư giãn và phục hồi trước và sau các thể thức nhiệt và ẩm ướt nặng. Chúng là một phần của truyền thống của bồn tắm cổ.
Tepiđatium – phòng được sưởi ấm lên đến 32 / 37oC
Lakonium – phòng sưởi ấm lên đến 60 ° C

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN