Phòng có ảnh hưởng của độ ẩm và nhiệt. Nhiệt lên đến 55oC do thiết bị lắp trong tường để làm nóng và tạo hơi.
Các vật liệu thường sử dụng là đá, gốm sứ, thủy tinh khảm v.v….
– Bồn tắm hơi thơm – trong phòng được phun hương thơm.
– Caldarium – phòng đầy hơi.
– Tắm hơi muối – trong phòng được phun dung dịch muối.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN