Khu trung dung, một phần không thể tách rời của toàn bộ khu SPA. Nơi thư giãn và nghỉ ngơi giữa hoặc sau các thể thức khác. Ánh sáng lờ mờ và âm nhạc làm cho cơ thể hồi phục được hoàn toàn. Nơi nghỉ ngơi có thể có thiết kế khác nhau và bộ phận có chức năng khác nhau.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN