Bồn tắm này gồm một phòng chính (chỗ ngâm hơi nóng) với nhiệt độ và độ ẩm cao cùng với khu bổ sung làm mát và thư giãn. Trong hình thức ban đầu, bồn tắm Nga là một ngôi nhà độc lập theo phong cách Nga truyền thống. Sưởi nóng lên bằng bếp lò thông thường dùng củi hoặc bếp điện.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN