Đây là một phòng cho các thể thức nhiệt với nhiệt độ khác nhau và độ ẩm thấp. Phòng xông hơi khô cổ điển được làm bằng gỗ và được nung nóng bằng bếp lò thông thường dùng củi, bếp điện hoặc tia hồng ngoại.
Phòng xông hơi kiểu Phần Lan – phòng có nhiệt độ cao – 80 / 110o С.
Phòng tắm hơi hương thơm (Danary) – Phòng có nhiệt độ – 40 / 60o С, sử dụng tinh dầu.
Phòng xông hơi thảo dược – Phòng có nhiệt độ 40/60 o C, có dung thảo dược, cỏ khô, rơm, vv…
Phòng xông hơi hồng ngoại – phòng được làm nóng bằng tia hồng ngoại.
Sanarium – phòng có nhiệt độ – 40/50 ° С
Phòng xông hơi màu (màu) là phòng có nhiệt độ – 40 / 60o С và thay đổi hình màu sắc.
Các vật liệu khác như gốm, đá, vv… có thể được sử dụng để làm cho các cơ sở được liệt kê.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN