Liệu pháp bằng điện và ánh sang – Điều trị bằng sóng điện từ như một yếu tố chữa bệnh và phục hồi chính.
Các dòng điện tần số thấp, trung bình và cao, các tia cực tím và tia hồng ngoại, các trường điện từ và ảnh hưởng của tia từ toàn bộ quang phổ ánh sáng được sử dụng.
Liệu pháp điện trị liệu bằng cách kích thích các dòng điện tần số thấp hoặc cao, châm cứu điện. Điển hình là liệu pháp siêu âm và liệu pháp từ trường.
Liệu pháp ánh sáng – chiếu tia UV, chiếu tia hồng ngoại và tia nhìn thấy được. Loại điều trị này cũng bao gồm một liệu pháp màu sắc lúc khi sử dụng ánh sáng có bước sóng khác nhau trên các phần khác nhau của cơ thể.

TRỰC QUAN HÓA

ТHỰC HIỆN