Đó là một tác động cụ thể đến các điểm hoạt động sinh học của cơ thể con người thông qua áp lực hoặc các chích điều trị. Theo nghĩa này, liệu pháp phản xạ cũng có thể được coi là một phần của mát-xa chữa bệnh: châm cứu, acupressure, shiatsu, su jok, laser điện hoặc dấu chấm siêu âm.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN