Khu phức hợp bể bơi với các chức năng khác nhau cho mục đích thể thao và thi đua. Tùy theo loại bể bơi, phải sử dụng theo yêu cầu của FINA. Có thể là hồ bơi cho các cuộc thi bơi, nhảy xuống nước và chơi bóng nước. Thông thường bể bơi được xây dựng theo một hệ thống phức tạp để thay đổi kích thước hoặc chiều sâu của bể bơi.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN