Tất cả các thể thức điều trị bằng cách sử dụng nhiệt, độ ẩm, lạnh, bùn chữa bệnh và parafin như là một nhân tố chữa bệnh được sử dụng trong ngành này. Chúng có thể là các liệu pháp có nhiệt độ khô, nhiệt độ ẩm, điều trị lạnh (cryotherapy), điều trị bằng bùn, lougo, than bùn và parafin.
Quy trình sấy khô: Tất cả các loại xông hơi khô với nhiệt độ khác nhau – Phần Lan, thảo dược, hương liệu, hồng ngoại, vv…
Quy trình nhiệt độ ẩm: Tất cả các loại bồn tắm sử dụng hơi nước – bồn hơi nước, bồn tắm muối, vv…
Liệu pháp lạnh (krioterapy): Tất cả các phòng và phương tiện được sử dụng để làm mát – phòng lạnh để chữa bệnh bằng nước đá, khối đá,  kriokamera, vv…
Điều trị bằng Parafin: Tất cả các quy trình sử dụng Parafin
Điều trị bằng bùn/ lougo (Fango, Pelotherapy):  Điều trị bằng cách sử dụng các loại bùn chữa bệnh khác nhau (than bùn, khoáng chất, núi lửa) hoặc lougo.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN