Một phần tự nhiên của trải nghiệm SPA tổng thể là các liệu pháp và phương pháp sử dụng nước dưới các hình thức khác nhau. Chúng giúp kích thích và cân bằng cơ thể trước và sau khi điều trị bằng nhiệt và kết hợp với phương pháp điều trị nhiệt.
Đó là các thiết bị có tác dụng của các loại nước khác nhau:
Bồn tắm mát-xa thủy lực – sử dụng nước và khí áp lực với hiệu ứng xoa bóp trị liệu.
Bồn tắm cho chân – Nước ấm và muối thơm mà trong đó chân nghỉ.
Con đường Knayp – bể bơi có tuần tự luân phiên của nước nóng và nước lạnh trên cơ thể.
Tắm vòi nước mạo hiểm – Nước có hình dạng khác nhau – giọt, phun, sương mù, tổng hợp với xảo thuật ánh sáng.

TRỰC QUAN HÓA

THỰC HIỆN