Успешно изпълнен проект – Вила Роза, Разград

03.02.2020