Консултантски и специализирани услуги

NOLA 7 смята за своя мисия утвърждаване на визията за България като уелнес дестинация в Европа. Затова предлагаме консултантски услуги в полза на развитието на туристическата индустрия и на уелнес и водно-развлекателния сектор в частност.

 

Консултантски услуги в туристическата индустрия

Нашите специалисти са с отлична подготовка и опитност и могат да са ви полезни при разработката на:

·    Стратегия за развитие на туризма и създаване на конкурентни туристически продукти;

·    Програми за стратегическо развитие на туризма на национално и регионално ниво;

·    Глобални консултантски услуги в сферата на туризма;

·    Клъстер стратегии в туристическата индустрия;

·    Стратегия за подобряване на икономическата ефективност на туристическия комплекс;

·    Оценка на енергийните и демографски ресурси;

·    План за развитие на туристическата инфраструктура;

·    Управление на процеса на внедряване на туристическата концепция на национално и регионално ниво;

·    Развитие на градската среда и урбанистично проектиране;

·    Търсене и привличане на корпоративни инвеститори;

·    Екологичен консултинг;

·    Гарантиране на икономическата ефективност на създаваните концепции чрез обвързването с крайни резултати от внедряването.

 

Консултиране в уелнес и водно-развлекателния сектор на туристическата индустрия

Когато планирате да инвестирате в уелнес и водно-развлекателния сектор, е необходимо да отчетете много фактори и да направите решаващи избори. Те изискват висока специализирана подготовка и опит. Ние можем да ви помогнем с професионалните си познания и специфичното ноу-хау, разработвано повече от четвърт век. На ваше разположение сме за:

·    Развитие на концепции за водно-развлекателния сектор;

·    Меди СПА – планиране и разработка;

·    Бизнес планове и технико-икономическа обосновка;

·    Управление на уелнес проекти;

·    Управление на процеси при комплексни дизайни на уелнес проекти;

·    Стратегия за подобряване на икономическата ефективност на туристическия комплекс;

·    Развитие на програми за отдих и туризъм;

·    Консултиране при подготовката за експлоатация;

·    Управление на СПА-то;

·    Функционален одит.

Свържете се с нас и поискайте нужната ви консултация. Ще откликнем с удоволствие.

 

Специализирани маркетинг и инвестиционно-финансови услуги

Имате уелнес проект и искате да го финансирате? Бихте инвестирали в уелнес бранша, но ви липсват опит и познания?

В NOLA 7 ще проектираме използването и оперирането му, ще го остойностим, ще изготвим проект за възвращаемост и ще намерим финансиране. За вас остава да вземете решение и да го изпълните с наша помощ. Ние ще извършим:

·    Обследване на пазара;

·    Анализ на конкуренцията;

·    SWOT анализ;

·    Продуктово позициониране и услуги;

·    Стратегии за маркетинга и продажбите;

·    Съставяне на основни финансови показатели;

·    Финансово прогнозиране;

·    Анализ за възвръщаемостта;

·    Анализ на паричните потоци;

·    Критерии за подбор на персонала и управлението му.

Уелнес бранша дава отлични бизнес възможности и ние ще ви помогнем да се възползвате от тях. Свържете се с нас!