Мисия и визия

Мисията на компанията е да предостави най-доброто решение за конкретния проект от гледна точна на полезността за клиента на съоръженията – за бърза възвращаемост, лесна експлоатация, здраве и удоволствие.

Компанията предоставя на клиентите си консултиране и инженерни услуги в индустриалната ниша за уелнес и водни развлечения, от планиране на концепция до окончателно завършване, чрез уменията на  висококвалифициран и опитен професионален екип. Основната концепция зад работата на NOLA 7 се основава на принципа на планиране, проектиране и изпълнение на устойчиви решения към специфичните изисквания и предпочитания на крайния клиент, както и постоянното прилагане на акцента на естетически приятна и ексклузивна визия, която материализира добре работещ и оптимизиран, уникален краен продукт. Оперативният модел на компанията използва иновативни дизайнерски услуги, поддържайки най-съвременните технологии за проектиране и изпълнение.

А визията! Тя е национално полезна...
България да се нареди на първите места в Европа като уелнес дестинация.


Статутът на NOLA 7 е постигнат чрез обединяване на широкообхватни области на експертиза и способността за предоставяне на консултации, дизайн и управление през всяка фаза от развитието на проект. Това позволява на NOLA 7 да възприеме интегриран подход към работния процес, от фаза на концепция до последваща експлоатация. Цялостният подход на експертизата на модела - що се отнася до изпълнението на комплексни проекти - е положен върху основите на безупречни съвременни възможности и умения за моделиране, проектиране, анализ и извършване.

Ние сме вашият партньор за инвестиции в уелнес.

История

От самото си създаване през 1994г, компанията расте, но не старее. Специфичната ниша на уелнес и арт строителство, в която работи тя, като полезност превъзхожда повечето бизнеси, и макар да е една от най-трудните за гарантиране на качествен продукт, Нола 7 се справя.