Открити аквапаркове

Откритите аквапаркове са разположени на относително голяма площ върху терени, които дават възможност за развитието и разширяването им чрез монтиране на нови атракции.

Благодарение на разнообразието от атракциони водните паркове могат да бъдат индивидуализирани в много висока степен. Те често се профилират:

·    Тематично;

·    Възрастово;

·    Според тяхната екстремност.

Това позволява привличане и формиране на обособени лоялни потребителски аудитории с общи характеристики, което улеснява маркетинговите и рекламни дейности и поддържа стабилен постоянен приход.

Важна особеност при експлоатацията на открития аквапарк е зависимостта му от климатичните условия и сезонните фактори. Затова най-бърза възвращаемост има на местата с дълъг топъл сезон.

Ние сме екипът на NOLA 7 и знаем всичко за аквапарковете. Свържете се с нас, когато ви е нужен партньор за новия ви проект.