Закрити аквапаркове

Закритите аквапаркове имат сериозни отлики от откритите. Те:

·    Се изпълняват на относително по-малка площ;

·    Са с по-висока концентрация на хора и атракции върху единица площ;

·    Разполагат с по-малък набор атракциони;

·    Търпят определени ограничения в габаритите на атракциите, които включват.

Разбира се, това са обстоятелства, които ограничават ежедневния поток посетители в закрития аквапарк, но затова пък той не секва и в студения сезон. Експлоатацията на закрит воден парк не се влияе от климатични фактори, инвестицията е по-голяма, но се ползва целогодишно. Подходящ е и за страни с по-студен климат.

Обадете ни се, ако ви е нужна по-конкретна информация!