Басейни за състезания

Басейните за състезания са вид спортни съоръжения, които са с точно фиксирани изисквания за:

·    Форма и размери;

·    Дълбочина;

·    Оборудване;

·    Визуална комуникация;

·    Електронна система за отчитане на резултатите;

·    Параметри на качеството на водата. (За гарантирането им обикновено се залага изключително надеждно оборудване за филтрация и обеззаразяване, дублира се поне част от него, така че ако дефектира някоя помпа, да се включи веднага нова).

 

Един басейн за всички основни водни спортове

В басейните за състезания се провеждат спортни надпревари по четирите основни водни спорта – плуване, скокове във вода, водна топка и синхронно плуване.

Понеже в повечето случаи е нерентабилно да се строят съоръжения за състезания за всеки отделен воден спорт, при разработката на идейния и технически проект се залага възможността за промяна на размерите и дълбочината им според изискванията на конкретния спорт. Предвижда се и съответното оборудване.

За избягване на хлъзгането, което може да доведе до сериозни спортни травми, облицовката на басейните за състезания обикновено е от големи керамични плочки.

Свържете се с нас за допълнителна информация.