Развлекателни басейни

Развлекателните басейни са многофункционални и се изграждат обикновено като градски, в курортите и в хотелите. Те могат да са с различни размери, форма и оборудване, открити и закрити. Такива са и домашните басейни, предназначени за семейна употреба.  

Развлекателните басейни:

▪    Предлагат различни зони за забавления според профила на плувния комплекс;

▪    Разполагат с допълнителни съоръжения и водни атракции, които привличат много посетители на различна възраст, с различни предпочитания, умения, възможности и т. н.;

▪    Осигуряват разнообразни изживявания при безопасни условия на любителите на  водните развлечения.

Развлекателните басейни лесно се превръщат в притегателен център за постоянни посетители и увеличават потока гости на хотела.

Свържете се с нас за допълнителна информация.