Спортни басейни

Спортните басейни са сложни хидротехнически съоръжения

Те са предназначени за тренировъчни занимания и провеждане на състезания по плуване, скокове във вода, водна топка, синхронно плуване, гмуркане, каране на сърф и др. За класическите водни спортове са правоъгълни, с различни размери и дълбочина, открити и закрити. Едни от най-важните характеристики са ориентирането на надлъжната ос на откритите плувни съоръжения по посока север – юг и светлата височина над водната повърхност при закритите (минимум 4,20 м за учебните).

В зависимост от категорията на плувния комплекс, може да се наложи съоръженията да се изпълняват съгласно изискванията на FINA. Така наречените олимпийски басейни са с размери 50 на 25 метра.
 

Особености при изграждането на спортни басейни

Спортните басейни обикновено се проектират и изграждат така, че да могат да се използват за повечето водни спортове. Това изисква:
 
·    Проектиране и изграждане на сложна система за промяна на размерите и дълбочината;

·    Предвиждане на различно оборудване, характерно за отделните спортове;

·    Поставяне на специална маркировка;

·    Предвиждане на различен тип индикатори;

·    Монтиране на електронна система за отчитане на резултатите.

Завишени са изискванията за пречистване на водата. Тя трябва да е кристално чиста по всяко време и в нормите на обеззаразяване. Ние го постигаме чрез високотехнологични системи и специализирани филтри, които произвеждаме сами. Високи са и критериите за безопасност.

Модерните спортни съоръжения могат да се проектират с илюминатори за близко наблюдение и заснемане на състезателите. Много интересни са басейните за сърф и гмуркане, те привличат висок интерес сред посетителите, но изискват и по-голяма инвестиция.

Имаме много опит в изграждането на спортни басейни – учебни и за провеждане на състезания. Знаем, че за да се постигне удовлетворяващ резултат, много важно е да се изяснят всички подробности за предназначението и целите на съоръжението. Обадете ни се, за да обсъдим идеите и потребностите ви.