Декоративни фонтани

Декоративните фонтани са изключително разнообразни като замисъл и визия. При тях архитектурата и естетиката взема превес над мултимедийното шоу. Сред основните видове са:

•    Тип каскада;

•    Водно огледало;

•    Водна завеса;

•    Алпинеум и др.

Все по-популярни напоследък са сухите фонтани, при които липсва водно огледало.

Как да изберете най-подходящия вид за вашия проект? Като отчетете:

•    Целите, заради които го изграждате;

•    Даденостите на средата, в която ще бъде ситуирано съоръжението;

•    Бюджета, с който разполагате.

Потърсете ни! Ние можем да ви помогнем – от проекта до пуска на декоративния фонтан.