Преносими фонтани

Преносимите фонтани са готови, технологично завършени изделия, които могат да се използват в басейни, в езерца и в други съществуващи водни огледала. Чрез тях лесно и бързо обогатявате и оживявате градината.

В зависимост от размера и сложността им ги купувате в готов вид, или ги сглобявате сами по указанията на производителя. Остава само да ги пуснете в езерцето, за което са предназначени, и да ги включите в електричеството.

Освен предимства, преносимите фонтани имат и своите недостатъци:

•    Евтини са;

•    Не изискват време и труд;

•    Прекрасно решение са за съществуващи съоръжения.

•    Еднотипни са и можете да ги видите у някой съсед;

•    Понякога визията им е малко грубовата.

Ако предпочитате да изградите свое уникално съоръжение, потърсете ни за консултация.